Elektromotory

Elektromotory a jejich části

 

Rotor elektromotoru

 
Rotor je pohyblivá část elektromotoru, která otáčí hřídelem za účelem vytvoření mechanické síly. Obvykle jsou za to zodpovědné konkrétní vodiče, uložené uvnitř rotoru, které nesou proudy působící na magnetické pole statoru. V alternativních případech mohou být vodiče drženy statorem a permanentní magnety nesené rotorem.
 

Ložiská elektromotoru

 
Rotor musí být podporován ložisky, aby se mohl na své osy otáčet. Ložiska se podpírají krytem motoru. Hřídel je uložen přes ložiska směrem ven z motoru. Tam působí síly zatížení, které se překrývají, vzhledem k tomu, že působí mimo nejvzdálenějšího ložiska.
 

Stator

 
Tato část elektromagnetického obvodu motoru je stacionární a většinou je složená z vinutí, případně permanentních magnetů. Statorové jádro sestává z více tenkých plechů, které se nazývají laminace. Tyto laminace slouží ke snížení ztrát energie, které by mohly vzniknout v případě použití pevného jádra.
 

Vzduchová mezera elektromotoru

 
Vzduchovou mezerou se nazývá vzdálenost mezi statorem a rotorem. Tato mezera by měla být co nejmenší, protože čím je větší, tím více negativně působí na výkon.
 

Kontakt

 
Volejte: +420 723 999 320 (okamžité vybavení)
Poptávky posílejte na adresu: obchod@vyboelectric.eu
 
Elektromotory 0.37 až 500kW skladem, okamžité dodání do celé ČR