Elektromotory s brzdou

Elektromotory s brzdou – vlastnosti

  • – nejnovější dizajn
  • – vysoká kvalita
  • – vinutí vakuové impregnované
  • – strojní navíjení formou high-tech

Výhody brzdových elektromotorů

  • – Okamžitá odezva – při aplikacích s vysokým cyklem umožňuje konstrukce s jednou třecí deskou velmi rychlou odezvu.
  • – Minimální hluk – jelikož se brzdové armatury zapojují plynulým tempem (bez ohledu na to, zda je zvolena automatická vzduchová mezera nebo nulová vůle), eliminuje se hluk, který vzniká při chvění a tím pádem se udržuje provoz tišší.
  • – Mají široké využití – při těchto elektromotorech se používá třecí plocha s jednou deskou. Tento styl elektromechanické brzdy je jeden z nejběžnějších typů těchto brzd. Použití v praxi najdeme od aplikací při kopírovacích zařízeních, balicích strojích, strojích na automatizaci výroby až po dopravní pohony.